Vaše spokojenost je naším úspěchem

Volejte a pište zdarma Po-Pá, 8-17h

800 701 100 info@alvareal.cz

Naše pomoc a podpora

interepsepenzion

Centrum Bazalka

Naše společnost se rozhodla pro podporu neziskové organizace - Centrum BAZALKA poskytující komplexní péči o děti, mládež i dospělé s těžkým zdravotním postižením anebo poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací z celého Jihočeského kraje.

Posláním organizace je pomáhat rodinám s péčí o jejich těžce postižené děti. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát jim prostor pro jejich zdravý chod.

Služby aktuálně využívá bezmála 43 klientů ve věku od 1 – do 40 let
· s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné)
· s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením

Centrum BAZALKA nabízí ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie.

· denní a týdenní stacionář – pomáhá rodinám v náročné péči o děti s postižením
· ZŠ speciální a MŠ speciální - poskytuje vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka
· poskytuje fyzioterapii – cílenou rehabilitací se snaží dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat zdravotní stav

Chod naší organizace funguje díky vícezdrojovému financování, tzn. státní dotace, úhrady od klientů a podpora individuálních a firemních dárců.

web:
 www.centrumbazalka.cz
   

interepsepenzion

Útulek Kociánka

ALVA REAL podporuje také brněnský útulek Kociánka, který prostřednictvím svých darů ošetřuje odložená domácí mazlíčky :-).

Útulek Interpespenzion žije pouze ze sponzorských darů a darů od drobných dárců. Díky těmto hodným lidem může útulek přežít. Za peníze, které dostáváme, můžeme nakoupit granule u výrobců za výrobní ceny, které jsou podstatně nižší.

web: www.interpespenzion.estranky.cz

 
stonožka

Stonožka Ostrava

Naše společnost ALVA REAL podporuje Klub Stonožka, který prostřednictvím svých klubů sdružuje rodiny a odborníky pečující o děti se zdravotními problémy, jejich přátele a další lidi, kteří jsou ochotni zlepšit život zdravotně postižených dětí a jejich rodin.

web: www.stonozkaostrava.cz

 
projekt shanti

Projekt Shanti

Společnost ALVA REAL si adoptovala chlapce z Nepálu a podpořila nově vznikající projekt Občanského sdružení Shanti. Tímto vyzývám i ostatní, aby se k projektu připojili a pomohli tak podpořit jinou část světadílu, která potřebuje více podpory než Evropští občané. Certifikát k náhledu zde.

web: www.shantinepal.org

 

ČMELÁČEK - Klub rodičů a přátel postižených dětí

Podpořili jsme postižené děti z klubu Čmeláček.  Cílem tohoto sdružení je trvalá pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, sociálních a dalších důsledků souvisejících s jejich handicapem. ALVA REAL takto pomáhá také financovat projekt pro rozvoj denního stacionáře v Paskově. Stacionář  je zařízení pro sociální práci s lidmi, kteří mají určitý problém, jak už fyzický, tak i psychický a hlavně sociální.

Jedná se např. o handicapované, drogově závislé, etnické menšiny. Sociální práce zahrnuje pomoc a podporu a hlavně poradenství těmto lidem.

web: www.cmelacek.cz

 
liga lidských práv

Liga lidských práv

Naše společnost ALVA REAL se rozhodla podpořit Ligu lidský práv. Jedná se o spolek, který hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazují systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. Aktivně hájí práva dětí, projekt Férová škola prosazuje spravedlivé podmínky a kvalitní vzdělání pro všechny děti. Projekt férové dětství zajišťuje, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí, ať už v rodině vlastní či náhradní. V projektu Soudnictví a policie podporuje kvalitnější a rychle fungující justici a férovější práci policie. Pomáhají lidem bránit se proti soudním průtahům. V oblasti zdravotnictví zabraňují zbavování a omezování způsobilosti těchto lidí k právním úkonům.

Snaží se, aby lidé s postižením mohli vést plnohodnotný život bez výjimky a další a další projekty, které tato nezisková společnost podporuje. Společně tímto vyzívám každého, kdo bude chtít něčím přispět zde v České republice a podpořit tímto svoji vlastní svobodu.

web: www.llp.cz

© 2024 ALVA REAL, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní