Vaše spokojenost je naším úspěchem

Volejte a pište zdarma Po-Pá, 8-17h

800 701 100 info@alvareal.cz

Převody médií

Převody médií

Na těchto stránkách Vám souhrně podáváme informace jak postupovat při ukončení či uzavření nového smluvního vztahu, tedy pokud dojde k přechodu vlastnických práv či převodu družstevních práv či při přechodu práv plynoucích z nájemní smlouvy.

Jak postupovat při změně zákazníka na stávajícím odběrném místě:

Elektrárny

Změnou zákazníka – přepisu na nového odběratele se rozumí zrušení smlouvy o dodávce elektřiny a uzavření nového smluvního vztahu. V případě, že nebude dané odběrné místo přepsáno na jiného odběratele, dochází také k technickému odpojení od elektrické distribuční sítě. Proto je potřebné, aby v žádosti původní a nový odběratel rovnou uvedl veškeré požadované údaje a oba uskutečnili podpisy tohoto formuláře. V případě, že odběratel není vlastníkem nemovitosti, je třeba písemné stvrzení vlastníka se souhlasem odběru elektřiny. Tento souhlas je uveden ve formuláři ke stažení.

Přepis odběru elektřiny můžete zařídit několika způsoby

 • Odeslat svou žádost prostřednictvím faxu na číslo: 545 142 584
 • Zaslat svou žádost v písemné formě na adresu:
  Jižní Čechy
  E.ON Energie, a.s. 
  Lannova 205/16
  370 49 České Budějovice
  Jižní Morava
  E.ON Energie, a.s. 
  Call Centrum
  Poštovní přihrádka 54
  Lidická 36
  656 54 Brno

Budete-li chtít využít předtištěného formuláře žádosti o o změnu zákazníka - přepis, který najdete v části Formulář ke stažení.

Formulář ke stažení

Seznam na ostatní výrobce elektřiny naleznete zde. http://www.seznam.cz/Velkoobchod-a-vyroba/Rozvody-a-vyrobci-elektriny-plynu-a-vody/Vodarenstvi/index.html

Vodárny a kanalizace

Co je potřeba k uzavření smlouvy obyvatelstvo

Změna vlastníka – OBYVATELSTVO

 1. Předávací protokol
 2. Plnou moc za původního vlastníka k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)
 3. Plnou moc za původního odběratele k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)
 4. Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 5. Doklad vlastnictví (návrh na vklad do katastru nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená katastrálním úřadem)
 6. Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 7. Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu
 8. Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele
 9. V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

Změna odběratele – OBYVATELSTVO (v případě nájemního vztahu)

 1. Předávací protokol
 2. Plnou moc za původního vlastníka k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)
 3. Plnou moc za původního odběratele k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)
 4. Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 5. Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 6. Nájemní smlouva nebo písemná dohoda o pronájmu uvedeného odběrného místa
 7. Spojovací číslo plátce SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu
 8. Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele
 9. V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

Co je potřeba k uzavření smlouvy podnikání

Změna vlastníka – PODNIKÁNÍ

 1. Předávací protokol
 2. Plnou moc za původního vlastníka k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)
 3. Plnou moc za původního odběratele k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)
 4. Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 5. Doklad vlastnictví (návrh na vklad do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená katastrálním úřadem)
 6. Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ
 7. Číslo účtu
 8. Rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí)
 9. Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 10. Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele
 11. Jestliže majitel nemovitosti dále vodu prodává, je nutné dodat naší společnosti seznam dalších odběratelů
 12. V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

Změna odběratele – PODNIKÁNÍ (v případě nájemního vztahu)

 1. Předávací protokol
 2. Plnou moc za původního vlastníka k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)
 3. Plnou moc za původního odběratele k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)
 4. Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 5. Nájemní smlouva
 6. Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ
 7. Číslo účtu nájemce
 8. Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 9. Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele
 10. V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

Formuláře ke stažení

 1. Předávací protokol
 2. Plná moc ukončení smlouvy odběru
 3. Přihláška k odběru vody

Seznam na ostatní vodárenské společnosti ve Vašem okrese najdete zde www.bvk.cz.

Plynárny

Obecné informace

 • Při změně zákazníka na stávajícím odběrném místě je vhodná osobní návštěva stávajícího i nového zákazníka na zákaznické kanceláři.
 • Stávající zákazník vyplní ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY O PRODEJI A NÁKUPU ZEMNÍHO PLYNU. Pokud se stávající zákazník nemůže dostavit z vážného důvodu, předloží nový zákazník vyplněnou Plnou moc k ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu. Nový zákazník předloží vyplněný Návrh na uzavření smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu .
 • V případě úmrtí nebo odstěhování původního zákazníka, vyplní nový zákazník na Žádosti o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu vyplněné čestné prohlášení v případě zástupu za žadatele.
 • Stávající i nový zákazník si odsouhlasí číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny
 • Nový zákazník předloží doklady potřebné k uzavření smlouvy

Doklady potřebné pro uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu

Pro kategorii domácnost

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • v případě zástupu žadatele předloží zmocněný originál vyplněné „Plné moci“ od zmocnitele
 • na 1. straně návrhu potvrzení – souhlas majitele nemovitosti potvrzený podpisem (pouze v případě zřízení zcela nového odběrného místa)

+ podle způsobu úhrad záloh a faktur

 • inkasní příkaz, příkaz k úhradě – doklad o účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu)
 • SIPO (kopie dokladu o přidělení spojovacího čísla, aktuální inkasní lístek)

Pro kategorii maloodběratel

 • jednatel firmy (v případě zástupu žadatele předloží zmocněný originál vyplněné „Plné moci“ od zmocnitele)
 • originál – doklad o přidělení IČ (výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, zřizovací listina, živnostenský list, statut, koncesní listina, registrace)
 • originál – doklad o DIČ (u plátců DPH)
 • na 1. straně návrhu potvrzení – souhlas majitele nemovitosti potvrzený podpisem (pouze v případě zřízení zcela nového odběrného místa)

+ podle způsobu úhrad záloh a faktur

 • inkasní příkaz, příkaz k úhradě – doklad o účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu)

Formuláře ke stažení

 1. Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu
 2. Plná moc
 3. Návrh na uzavření smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu

V případě, že si s přehlášením médií nebudete vědět rady, kontaktujte nás, budeme Vám nápomocni.

© 2018 ALVA REAL, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM